PÜSKÜRTME BETON

Genel olarak, püskürtme beton basınç altında püskürtülen ve dik yamaçların, temel kazıların, duvarların ve hasarlı yapıların ve tünel ve maden ocaklarının güçlendirilmesi gibi hızlı emniyetli bir çalışmanın gerekli olduğu yerlerde kullanılan bir uygulamadır.

Beton bir kalıba dökülüp özel ekipman kullanılarak sıkıştırılırken, püskürtme beton kalıp kullanılmadan uygulanır.  Gerekli sıkıştırma kuvveti, nozuldan çıkan basınçlı hava kullanılarak yüksek bir hızda duvara doğru materyalin püskürtülmesiyle elde edilir.  Karışımın özelliği, uygulamaya göre farklılık göstermektedir; örneğin: tek bir uygulamada 50-60 cm’ye kadar kalınlık ile karakterize olan tünel inşaatında, prizlenmeyi arttıran katkı maddeleri kullanılır.

Püskürtme beton 20. yy’ın başlarından beri bilinmektedir ancak özellikle kuru karışım işlemi kullanılmaktaydı.  Ancak 1950’den sonra, özellikle madencilik sektöründe, ıslak işlem kullanılmaya başlanmıştır.